Gå til hovedindhold

Hvad kan vi tilbyde

Den støtte vi giver beboerne i Bofællesskaberne på Grundtvigsvej er en socialpædagogisk indsats, som ydes ud fra princippet: hjælp til selvhjælp med livskvalitet som fokus. Formålet er at skabe en dagligdag, hvor forudsigelighed, genkendelighed, overblik, tryghed og nærvær er i højsædet.

Der er bemanding i begge bofællesskaber morgen, eftermiddag og i de tidlige aftentimer
 
Vi tilbyder følgende:

 • Vejledning til personlig hygiejne og tøj skifte
 • Støtte og vejledning til oprydning og tøjvask
 • Støtte til indkøb og madlavning
 • Støtte og vejledning til økonomi
 • Støtte til at opbygge- og vedligeholde netværk og andre sociale relationer f.eks. til familie og venner
 • Støtte til at kontakte offentlige instanser o.a.
 • Støtte til fritidstilbud og fysisk aktivitet
 • Støtte til planlægning af sommerferie med familien, ULF eller lign.

Formål med støtten

At udvikle og vedligeholde personlige færdigheder og ressourcer med henblik på, at skabe eller opretholde sociale netværk samt indhold i hverdagen. Derved bliver den enkelte beboer i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud samt at bidrage til en tilværelse på egne præmisser med livskvalitet som mål.

Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger.

Bofællesskabet, skal være et sted, hvor der er mulighed for:

 • Privatliv i sin egen bolig
 • Medbestemmelse i personlige forhold
 • At få indflydelse på de aktiviteter, der foregår i og udenfor bofællesskabet
 • At bevare og/eller danne nye sociale relationer og netværk
 • At få indflydelse på indholdet af den støtte, der ydes i bofællesskabet
 • At opleve, at der udvises respekt for individualitet, integritet og selvbestemmelse
 • At få støtte til at vælge/opretholde fritidsaktiviteter/arbejde/uddannelse
 • At få kendskab, støtte og vejledning i at udøve sine rettigheder som borger
 • At få kendskab til at opretholde en sund livsstil

Se hvad du som beboer kan forvente af os og hvad vi forventer af dig
Se hvad du som pårørende kan forvente af os og hvad vi forventer af dig