Gå til hovedindhold

Hvad kan man forvente som pårørende

At beboerne mødes af fagligt kvalificerede medarbejdere, der støtter og iværksætter udviklingspunkter for den enkelte beboer ud fra vedkommendes individuelle evner og færdigheder.

Borgere på tur

Vi ønsker at samarbejde mest muligt med beboernes pårørende, og vi ser jer som en ressource i bestræbelserne på at skabe et godt udgangspunkt for beboernes trivsel.
Samtidig gør vi os umage med at støtte op om beboernes integritet og understøtte den enkeltes lyst og evne til at mestre sit eget liv.
Det betyder, at vi ser beboerne som selvstændige borgere, der eksempelvis selv skal afgøre, hvorvidt forældre og/eller søskende skal deltage i møder og hvilke private oplysninger, der kan/må deles etc..

Vores forventninger til pårørende i vores Bofællesskaber:

Vi forventer et gunstigt, respektfuldt og sagligt samarbejde.
Du/I er beboerens primære netværk og derfor væsentlige personer i vedkommendes tilværelse.
Støtten i Bofællesskabet afhænger af den normering, der er tildelt, men fælles for beboerne i alle Bofællesskaber er, at det gældende serviceniveau i kommunen betyder, at beboeren kan have brug for jeres opbakning til følgende:

  • Lægebesøg
  • Undersøgelser på sygehuset
  • Indkøb af jule-/fødselsdagsgaver
  • Ledsagelse til familie-arrangementer
  • Ledsagelse til arrangementer de øvrige beboere i Bofællesskabet ikke deltager i.

For at få mest muligt ud af vores ressourcer har vi brug for, at I så tidligt som muligt meddeler os, når/hvis beboeren er fraværende i Bofællesskabet ved jul, påske, sommerferie etc..
Ved at økonomisere med ressourcerne kan vi tilbyde beboerne flere oplevelser gennem dagsture hen over året.
Som tommelfingerregel vil vi gerne have informationer om sommerferien senest medio februar, da medarbejderne skal have varslet sommerferie.

Vi oplever en masse imødekommende og samarbejdsvillige pårørende, der respektfuldt drøfter eventuelle problemstillinger med os, når de opstår.

Hvis der opstår uenigheder om tilgangen til beboeren eller måden, hvorpå støtten til beboeren leveres på etc., ønsker vi en dialog, så vi i samarbejde kan afklare problemerne og finde en løsning.

Læs HER kommunens pårørende politik