Gå til hovedindhold

Vores pædagogik

Den samme pædagogiske pædagik.

I Ikast-Brande Kommune vedtog vi i 2013 Fælles Faglig Platform på VUH-området, det betyder, at alle bo- og aktivitetstilbud på området føres efter samme pædagogiske grundlag med de tre fokusområder Neuropædagogik, Aldring og Sundhedsfremme.

Ved bofællesskaberne har vi hovedfocus på neuropædagogik og KRAP.

Neuropædagogik: Kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, så den pædagogiske indsats kan tilrettelægges derefter..

Aldring: Kendskab til aldringsprocesser hos udviklingshæmmede specielt med fokus på Alzheimers og downsyndrom for på den måde at kvalificere den pædagogiske indsats og aktivitetstilbuddene til ældre og demente beboere.

Sundhedsfremme: Kendskab til forskellige former for sundhedsfremmende aktiviteter og indgangsvinkler til samarbejdet med beboerne, for her igennem at øge deres mentale og fysiske velvære.

KRAP (Kognitiv Ressource-fokuseret Anerkendende Pædagogik) handler om, at afdække de kompetencer og færdigheder borgeren er i besiddelse af, samt hvilke mentale mønstre der ligger til grund for adfærd og det samspil den enkelte borger bidrager med. Metoden ligger i høj grad op til samarbejde mellem borger og medarbejder om at finde metoder, der støtter op om en meningsfuld udvikling.