; ; Vores pædagogik
Gå til hovedindhold

Vores pædagogik

Den samme pædagogiske pædagik.

I Ikast-Brande Kommune vedtog vi i 2013 Fælles Faglig Platform på VUH-området, det betyder, at alle bo- og aktivitetstilbud på området føres efter samme pædagogiske grundlag med de tre fokusområder Neuropædagogik, Aldring og Sundhedsfremme.

Ved bofællesskaberne har vi hovedfocus på neuropædagogik og KRAP.

Neuropædagogik: Kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, så den pædagogiske indsats kan tilrettelægges derefter..

Aldring: Kendskab til aldringsprocesser hos udviklingshæmmede specielt med fokus på Alzheimers og downsyndrom for på den måde at kvalificere den pædagogiske indsats og aktivitetstilbuddene til ældre og demente beboere.

Sundhedsfremme: Kendskab til forskellige former for sundhedsfremmende aktiviteter og indgangsvinkler til samarbejdet med beboerne, for her igennem at øge deres mentale og fysiske velvære.

KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) handler om, at afdække de kompetencer og færdigheder borgeren er i besiddelse af, samt hvilke mentale mønstre der ligger til grund for adfærd og det samspil den enkelte borger bidrager med. Metoden ligger i høj grad op til samarbejde mellem borger og medarbejder om at finde metoder, der støtter op om en meningsfuld udvikling.