Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores målgruppe

Beboerne i Bofællesskabet Grundtvigsvej 78 er voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beboerne i Bofællesskabet Grundtvigsvej 86 er unge voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Beboer læser avisVores beboere er til daglig i aktivitets- eller beskæftigelsestilbud forskellige steder Ikast, f.eks. arbejder nogle af beboerne hos Værkstedet Lundgården og Gartneriet Garland. Mange af beboerne deltager i deres fritid i forskellige aktivitetstilbud, så som banko og fodbold.

Lovgrundlag

Bofællesskaberne på Grundtvigsvej  er et tilbud efter Servicelovens §85.

 

Bofællesskaberne Grundtvigsvej 78 og 86

Grundtvigsvej 78 og 86  - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 53 53